Stavíme opět malou vodní elektrárnu

Datum: 27.6.2011

Společnost REKO PRAHA vyhrála výběrové řízení na zhotovení generální dodávky stavební části malé vodní elektrárny ve Svijanech. Dnešního dne bylo převzato staveniště a v příštím týdnu budou zahájeny zemní práce. Stavba se bude nacházet na břehu řeky Jizery a výkon bude zajišťovat jedna přímoproudá turbína. Elektrárna bude uvedena do provozu na jaře příštího roku.