Středisko Tušimice dosáhlo dalšího milníku

Datum: 25.10.2010

Na stavbě Komplexní obnova elektrárny Tušimice II bylo v souladu s harmonogramem dosaženo dalšího z milníků. Dne 25. 10. 2010 proběhlo předání připojovacích míst elektro a ASŘTP. V současnosti je chladicí věž 22 téměř dokončena a práce se soustřeďují na chladicí věži 21.