Ukončení realizace rekonstrukcí zimní ochrany chladicích věží na JE Temelín

Datum: 8.6.2013

Dne 17.6. 2013 proběhly závěrečné zkoušky s mediem na chladicí věži číslo 4 a tím byla kompletně ukončena montáž zakázky „B 561 – Rekonstrukce vnitřních částí chladicích věží ETE“, podepsané v roce 2011. V rámci toho kontraktu byly na všech 4 věžích rekonstruovány nátoky do vodní clony, která chrání chladicí věž před účinky mrazu v zimním provozu. Původní nátoky byly provedeny z AZC potrubí a ovládání provozních armatur a hradítek bylo hydraulické. Nyní jsou nátoky provedeny z kompozitního materiálu, hradítka byla repasována a všechny ovládací pohony jsou elektrické. V roce 2011 byla opravena jedna věž, v roce 2012 dvě věže a letos poslední věž číslo 4. Kromě rekonstrukce nátoků byly souvisejícími pracemi drobné opravy chladicího systému. Zakázka byla charakteristická tím, že práce musely být provedeny vždy v extrémně krátké době během plánované odstávky výrobního bloku jaderné elektrárny.

Tímto ale naše práce na JE Temelín a v této lokalitě tento rok nekončí. V letních měsících zahájíme ve dvou věžích na Temelíně výměnu vnitřních zábradlí. Původní ocelová zábradlí budou vyměněna za zábradlí z kompozitu. Mimořádně náročnou realizací pak bude zakázka „ ČEZ, a.s. – Úprava hrazení Elektrárny Hněvkovice“. Zde budeme zvyšovat tři mohutné železobetonové pilíře na novou niveletu a provádět rekonstrukci hradidel.