Úprava hrazení MVE VD Hněvkovice byla dokončena

Datum: 20.12.2013

Na projektu úpravy hrazení malé vodní elektrárny na vodním díle Hněvkovice byly v souladu s harmonogramem dokončeny práce a dílo bylo předáno objednateli. Původní konstrukce tří pilířů nátoku do MVE byla nejprve odbourána a následně byly pilíře zvýšeny na novou úroveň. Na ně byla osazena ocelová konstrukce nesoucí portálový jeřáb a skládku hradidel.
Tento projekt provedla firma REKO PRAHA, a.s. jako generální dodavatel včetně dodání a montáže strojní a technologické části, elektro části a ASŘTP.