V Ledvicích bylo dosaženo kóty +70.000 m

Datum: 13.5.2010

Na stavbě Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice, kde naše společnost buduje novou chladicí věž výšky 145m bylo dosaženo dalšího významného postupového milníku.

Dne 13.5.2010 jsme při výstavbě tahové skořepiny chladicí věže metodou taženého bednění dosáhli kóty +70.000m. Tohoto bodu bylo dosaženo v předstihu 45 dní. Vybudován byl již otvor pro zaústění kouřovodu a skořepina pláště se nyní blíží do svého nejužšího místa, tzv. krčku. V tomto místě je poloměr věže 33,851 m a tloušťka tahové skořepiny pouhých 180 mm.