V Teplárně v Plzni jsme dosáhli prvního milníku

Datum: 14.8.2023

Společnost REKO PRAHA, a.s. provádí pro Plzeňskou teplárenskou a.s. opravu ventilátorové chladicí věže.

Jedná se o železobetonovou ventilátorovou tří článkovou chladící věž s ventilátory o průměru 8 m.

Předmětem díla je kompletní modernizace ventilátorové věže, provedení příslušných zkoušek a uvedení do provozu.

Modernizace chladící věže je prováděna za provozu chlazené technologie. Vždy je odstavena pouze 1 buňka pro provedení příslušných stavebně-montážních prací, a to za podmínky, že zbylé 2 buňky budou plně výkonově funkční.

Nad provozní hladinou chladicí vody v bazénu je vždy zbudována konstrukce k zakrytí a zabránění znečištění vody v bazénu.

Aktuálně jsme provedli dokončení opravy vnějšího pláště věže a v mírném předstihu proti smluvnímu harmonogramu jsme dokončili a uvedli první opravenou buňku do provozu.