Ve Štětí bylo vytaženo železobetonové silo

Datum: 20.10.2019

Společnost REKO PRAHA, a.s. je zhotovitelem železobetonových konstrukcí ve společnosti Mondi Štětí, a.s. Součástí projektu je výstavba kruhového sila o vnitřním průměru 10m a výšce 16,8m. Toto silo bylo prováděno technologií taženého bednění kontinuální betonáží. Zahájení betonáže stěn bylo 14.10. 2019 ve 14 hodin a stěny sila byly na svoji maximální výšku dokončeny v neděli 20.10.2019 v 16 hodin. Práce nyní budou pokračovat betonáží stropu sila a dalšími drobnějšími konstrukcemi.