Vyhráli jsme soutěž o novou chladicí věž typu Iterson

Datum: 24.6.2013

Společnost REKO PRAHA, a. s. byla vybrána jako zhotovitel nové chladicí věže typu Iterson ve společnosti Energetika Třinec, a.s. Tato věž bude postavena na stávajícím bazénu ochlazené vody, který bude patřičně modifikován. Tato stavba bude probíhat v extrémně krátkém časovém období. Zahájení prací je plánováno na 2.7.2013 a ukončení prací a uvedení chladicí věže do provozu je smluvně zavázáno na konec měsíce Listopadu tohoto roku. REKO PRAHA disponuje vlastní soupravu taženého bednění na výstavbu skeletů chladicích věží, kterou použije pro realizaci tohoto projektu.