Vyhráli jsme výběrové řízení na opravu čtyř chladicích věží typu Iterson na Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice

Datum: 18.1.2018

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla vybrána provozovatelem Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice – firmou Slovenské elektrárne, a.s., zhotovitelem opravy čtyř chladicích věží typu Iterson o výšce 120m.

Předmětem plnění zakázky je náhrada původní dřevěné konstrukce eliminátorů za novou konstrukci z kompozitních profilů a oprava eliminátorů úletu kapek v plném rozsahu a to pro soubor čtyř chladicích věží v areálu elektrárny – SO 581/101, 581/102, 581/103 a 581/104. Dále bude provedena výměna chladicí výplně, budou namontována nová zábradlí a lávky umožňující snadnější kontroly a údržbu chladicí technologie a namontováno nové – kompozitní zábradlí kolem bazénu ochlazené vody. Hlavní změnou oproti současnému řešení je kompletní náhrada dřevěné konstrukce eliminátorů za novou konstrukci z FRP (kompozitního) materiálu. Kompozitní materiál vykazuje životnost v desítkách let, co přispěje k snížení nákladů na údržbu, případně výměnu části nebo celé konstrukce. Výhodou kompozitního materiálu je fakt, že nepodléhá korozi a díky tomu i jeho dlouhá životnost v agresivním prostředí. Dále je to nízká hmotnost, snadná obrobitelnost a montáž. První dvě chladicí věže budou opraveny v letošním roce a druhé dvě v roce následujícím.