Získali jsme významné zakázky pro letošní rok

Datum: 15.4.2015

Počátek roku 2015 byl pro společnost REKO PRAHA, a.s. ve znamení zajišťování zakázkové náplně pro nadcházející období. Ve výběrových řízeních jsme si vedli velice dobře a podařilo se nám získat několik velmi důležitých zakázek.

Jedním z projektů, který bude realizován během tohoto roku je oprava chladicí věže číslo 5 v elektrárně Počerady pro společnost ČEZ. Jedná se o chladicí věž typu Iterson o výšce 100m, u které bude opravena tahová skořepina a nahrazena nevyhovující konstrukce nesoucí eliminátory. Součástí opravy budou povrchové úpravy zámečnických konstrukcí a dílčí opravy chladicí technologie. Na této stavbě byly v těchto dnech práce zahájeny montáží pracovních lávek na plášť chladicí věže.
Významnou zakázku se podařilo zajistit také na polském trhu. V elektrárně Kozienice provedeme nátěr nové chladicí věže typu Iterson o výšce 185m. Tato zakázka je zajímavá právě výškou chladicí věže, neboť téměř o 30m převyšuje nejvyšší „Itersonky“ u nás, postavené v Jaderné elektrárně Temelín.

Na podzim letošního roku provede naše společnost opravu menší chladicí věže typu Iterson v teplárně Zlín. Jedná se o opravu ve velmi limitovaném termínu. Ten bude možné splnit, mimo jiné, díky bohatým zkušenostem z těmito opravami a nasazením vlastních pracovníků a techniky