Zvítězili jsme v tendru na opravu konstrukce eliminátorů v elektrárně Dětmarovice

Datum: 25.4.2013

Naše společnost bude mít příležitost opravit zdegradovanou konstrukci pro nesení eliminátorů únosu kapek v elektrárně Dětmarovice. Zvítězili jsme v tendru, ve kterém jsme nabídli optimální řešení za rozumnou cenu. Realizace začíná bezprostředně po ukončení výběrového řízení a bude probíhat do konce měsíce června. V jejím rámci bude snesena stávající konstrukce eliminátorů a nahrazena novou. Eliminátorové bloky budou zrepasovány a vráceny na původní místo.