Na Hněvkovicích byly dokončeny betonářské práce

Datum: 8.11.2013

Na projektu „Úprava hrazení“ na vodním díle Hněvkovice byly v souladu s harmonogramem dokončeny monolitické železobetonové konstrukce tří pilířů nátoku do malé vodní elektrárny. Na ně bude v následující fázi osazena ocelová konstrukce nesoucí portálový jeřáb a novou skládku hradidel.

Tento projekt provádí firma REKO PRAHA jako generální dodavatel včetně dodání a montáže strojní a technologické části, elektro části a ASŘTP.